Grammatica van het Mandarijn

 

Partikels (2)

 

Jeroen Wiedenhof

Literatuur

Vooraf lezen

GR § 8.2.1 en §§ 8.1 & 8.1.1 t/m voorbeeld 8.7

Meenemen

GR, TB

Behandelde stof

Het suggestiepartikel ba

Aansporing: Wǒmen qù kàn diànyǐngr ba. 'Laten we een film gaan zien.'

Vaak voorkomende vertalingen in het Nederlands

Aanname: Nín shi Déguo rén ba. 'U bent vast een Duitser.'

Vaak voorkomende vertalingen in het Nederlands

Aansporing en aanname als suggestie

Het perfectieve partikel le

Tijd en aspect

 • werkwoordstijd in het Nederlands
  • de tijdsas en het moment van spreken
 • aspect in het Mandarijn
  • de tijdsas zonder het moment van spreken
 • gezegden en tijd
  • handeling (TV)
  • eigenschap (Adj)
  • entiteit (N)
  • gezegden als gebeurtenissen in de tijd
 • tijdsvoltrekking en aspect
  • soorten aspect
 • het perfectieve aspect
  • perfectieve betekenissen
  • voltooide gebeurtenis
  • aanstaande gebeurtenis
  • voltooide en aanstaande gebeurtenis als splitsing van de tijdsas

De constructie van het partikel le

 • Basispatronen
 • Ontkenningen
  • méi zonder le: 'het is niet zover gekomen' als ontkenning van de voltooiing
  • met le: 'het is niet meer zo' als voltooiing van de ontkenning
 • Vragen
  • met het vraagpartikel ma
  • met de constructie V-ontkenning-V

Opdracht: Partikels (2)

index grammaticacolleges

laatste wijziging: 1 november 2013 | home