cursusjaar 1999-2000  /  interfacultair onderwijsproject

de oorsprong van taal

Jeroen Wiedenhof


tijd: dinsdag 28 maart 2000 van 20:30u tot 22:00u

zaal: 1175/011 (Centraal Faciliteitengebouw, Cleveringaplaats 1, Leiden)


Dit college maakt deel uit van het interfacultaire onderwijsproject "Universele geschiedenis van de big bang tot de last whimper". De overige bijdragen aan deze reeks zijn beschreven op de Big Bang-website.

De vraag naar het ontstaan van taal in de mens sluit nauw aan bij de evolutionaire thema's van college 6 (Abrahams) en de archeologische en antropologische beschouwingen in college 7 (Roebroeks). Voor de oudste geschiedenis van de taal is de biologische evolutie van de spraakorganen dankzij archeologisch materiaal tot op zekere hoogte te reconstrueren. Het is minder eenvoudig om een betrouwbaar beeld te krijgen van de kwalitatieve omslagen die zich bij het ontstaan van taal in de menselijke geest hebben voltrokken. Bij het spreken verwerkt het brein zowel fonologische als semantische informatie. In beide gevallen gaat het om mentale projecties van de werkelijkheid, en de verwerkingsprocessen kunnen tot op zekere hoogte vergeleken worden. Fonologische reconstructie heeft traditioneel een doorslaggevende rol gespeeld bij de indeling van talen in taalfamilies. In dit college zal onder meer aandacht worden besteed aan de rol die semantische reconstructie kan spelen bij de speurtocht naar de vroegste oorsprong van taal.

literatuur

verplicht:laatste wijziging 9 januari 2000

evolutionary linguistics