Studentenvereniging T.W.I.S.T.


Leidse visies op taal

Crit Cremers en Jeroen Wiedenhof


datum en tijd: donderdag 17 oktober 2002, 20:00u
plaats: café 't Keizertje, Kaiserstraat 2-4, Leiden


De Leidse universiteit biedt als praesidium libertatis 'bolwerk der vrijheid' onderdak aan taalkundigen van diverse pluimage. Leiden heeft niet alleen een internationale naam in de generatieve taalkunde hoog te houden, maar geniet ook wereldfaam op het gebied van de beschrijvende en vergelijkende taalwetenschap.

De taalkundige studentenvereniging T.W.I.S.T. -- een afkorting van TaalWetenSchap Is 'T -- vertegenwoordigt studenten uit beide Leidse tradities. In het eerste debat van dit seizoen onderzoeken de studenten van T.W.I.S.T. wat hun docenten taalkunde van de straat houdt.

T.W.I.S.T. heeft hiervoor Crit Cremers en Jeroen Wiedenhof uitgenodigd. Cremers is voor de computationele taalkunde en de formele semantiek verbonden aan de opleiding Taalwetenschap en de onderzoeksschool ULCL. Wiedenhof bedrijft Chinese en algemene taalwetenschap aan de opleiding Sinologie en het CNWS . In het werk van beiden speelt betekenis een grote rol. Ter illustratie van hun inspiratiebronnen hebben zij elk drie citaten uitgezocht.

Cremers en Wiedenhof zullen op 17 oktober hun visies op taal vergelijken. Heeft hun werk raakvlakken? Praten zij wel eens met elkaar? Heeft het überhaupt zin om te praten?

Collega-taalkundigen zijn welkom als toehoorders, maar de discussie is voorbehouden aan de studenten en de sprekers.

Citaten

Cremers

Wiedenhof


Verwijzingen

Ebeling, C.L., Syntax and semantics: A taxonomic approach. Leiden: E.J. Brill, 1978. - Frege, G., "Der Gedanke". In Beiträge zur Philosophie des deutschen Idealismus 2, 1918, pp. 578-77. - Grace, George W. The linguistic construction of reality. London: Croom Helm, 1987. - Kayne, R. S. The Antisymmetry of Syntax. MIT Press, 1994 - Sierksma, F., De religieuze projectie: Een antropologische en psychologische studie over de projectie-verschijnselen in de godsdiensten. Delft: W. Gaade, 1956. Zwarts, F. "Determiners. a relational perspective". In A.G.B. ter Meulen (red.), Studies in Modeltheoretic Semantics. Foris, 1983, pp. 37-62.


laatste wijziging 7 oktober 2002

home