Studium Generale, Universiteit Maastricht


Taal en schrift in China

Jeroen Wiedenhof


  datum en tijd     donderdag 2 februari 2006, 20:00u
  plaats     Universiteit Maastricht
  route    

  

De Chinese taalsituatie is bijzonder gevarieerd. Behalve de onderling sterk verschillende Chinese talen worden er in China ook talloze niet-Chinese talen gesproken. De historisch gegroeide verhoudingen zijn voortdurend in beweging: de stormachtige sociale, politieke en economische ontwikkelingen van de laatste jaren hebben grote gevolgen voor de verspreiding, verandering en verdwijning van talen.

     

Het Chinese schrift staat in China symbool voor cultuur en beschaving; buiten China geldt het vooral als toonbeeld van complexiteit. Het alledaagse gebruik voor de weergave van de spreektaal is nog geen eeuw oud, en in deze nieuwe rol ondergingen de Chinese karakters fikse aanpassingen. Sindsdien heeft vooral de digitale revolutie geleid tot veranderingen in vorm, gebruik en opslag van het schrift.

  
     

Literatuur

Hilary Chappell, Sinitic grammar. Oxford: Oxford University Press, 2001.
Jerry Norman, Chinese. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
Jeroen Wiedenhof, Grammatica van het Mandarijn. Amsterdam: Bulaaq, 2004


laatste wijziging 1 november 2005
home