tweedejaars cursus Taalvariatie 2005-2006

YÙHÚ-PROJECT

   

Jeroen Wiedenhof


index


Landkaarten

klik in het rode vierkant voor een vergroting

China

   
     

Opdrachten

 Zie voor de didactische context de website van de cursus Chinese taalkunde / Taalvariatie; de nummering hieronder volgt de serie opdrachten op die website.

41.  
 • Lees als achtergrond Jerry Normans tekst over de Wú-dialecten. Verdere literatuur wordt op het college van 6 april aangereikt.
 • Denk na over een deelonderwerp en over de taakverdeling. Zo'n project kan met enige onderlinge afstemming meer opleveren dan de som van de afzonderlijke delen. Naast inhoudelijke aspecten zijn er dus ook organisatorische en technische factoren. Hieronder volgen enkele voorbeelden.
   
   

aspect

voorbeelden

 

inhoudelijk

 

Neem een onderwerp dat u boeit (vergelijk de overwegingen van opdracht 28). Voor de hand liggende gebieden zijn:

 • klankleer - bv. verschillen met Mandarijn, inventaris van spraakklanken, toonsandhi
 • syntaxis - bv. ontkenning, vraagzinnen, perfectiviteit
 • lexicon - bv. persoonlijke voornaamwoorden, telwoorden, scheldwoorden, leenwoorden uit het Mandarijn
 • tekst - bv. transcriptie van een korte dialoog
 • sociolinguistiek - bv. positie van de sprekers, toekomst van de taal
 

organisatorisch

 
 • Probeer uw keuze van een onderwerp enigzins af te stemmen op de andere onderwerpen, zodat er geen onnodige overlappingen zijn.
 • Zodra ik ieders emailadres binnen heb (zie opdracht 37) stuur ik het complete lijstje rond.
 • Voorlopig zijn dinsdagen om 13:00u uit de bus gekomen als mogelijke overlegtijden op het Arsenaal. Prik drie of vier van deze dinsdagen met het oog op de deadline van het werkstuk (dwz. 18 mei). Neem op 6 april uw agenda mee om deze afspraken definitief te maken.
 • Bedenk of het handig is om een van de deelnemers te benoemen tot coördinator / afspraakmaker / spreekbuis; zorg in dat geval dat iedereen hiermee accoord kan gaan.
  technisch   Bedenk dat het ook handig is als een van de deelnemers zich op digitale en andere technische aspecten kan concentreren. Voorbeelden hiervan zijn de verwerking van geluidsmateriaal, de omgang met fonts (toontekens, IPA, karakters) en de vervaardiging van illustraties (scannen, bewerken, converteren).

Naslagwerken


 • Ter oriëntatie: uit Jerry Norman, Chinese, Cambridge: Cambridge University Press, 1988 de volgende paragrafen ter oriëntatie: §§ 8.1-8.5 en §§ 8.7-8.8.
 • , 1992. Plaatsingscode UB: SINOL. 5155.8
 • / Studies in the modern Wu dialects. , 1928. Plaatsingscode UB: SINOL. 5155.26

handige hulpjes

 software  schrijfwijzer  talen van de wereld
 terminologie  gesproken materiaal  taalkundige transcriptie

laatste wijziging 7 april 2006
home