DE GROTE TAALATLAS 

OORSPRONG EN ONTWIKKELING VAN TAAL EN SCHRIFT IN DE GEHELE WERELD

DERDE HERZIENE DRUK!DE GROTE TAALATLAS geeft een up-to-date en toegankelijk overzicht van gesproken en geschreven talen, hun onderlinge relaties en hun oorsprong in alle delen van de wereld.

meer dan 100 schitterende kleurenfoto's illustreren de culturele en taalkundige verscheidenheid van elk gebied op aarde

ruim 40 tabellen en grafieken geven uitleg over het ontstaan en de ontwikkeling van diverse schriften en alfabetten

deskundige en toegankelijke inhoud, samengesteld door een forum van vooraanstaande taalkundigen

tal van specifieke voorbeelden uit verschillende talen worden uitgelegd en van commentaar voorzien

Zoveel landen, volkeren en stammen, zoveel talen en dialecten. Er zijn ongeveer 6000 gesproken talen. Sommige lijken zo op elkaar dat we ze dialecten noemen, andere zijn zo verschillend dat we ze bij verschillende taalfamilies indelen, bijvoorbeeld het Indo-Europees en het Altaïsch.

De taalkundige geschiedenis kan gereconstrueerd worden door vergelijking van woorden en structuren. De spannende zoektocht naar de verbanden tussen onderling zeer verschillende talen gaat nog altijd voort.inhoudpersstemmen

Aly Knol in Leids Dagblad (22 oktober 1998, p. 15)

 

Peter Burger in De Volkskrant (13 november 1998, p. 38)voorproefjes

Lees mee over...


taalvermenging

Europese talen in Amerika

het uitsterven van talen

(0,3 Mb)
(1,3 Mb)
(0,5 Mb)

 interview

Het radioprogramma Faros wijdde op 29 oktober 1998 aandacht aan het ontstaan van taal en de verscheidenheid van menselijke talen.

Nelleke Rademaker van de omroep Teleac/NOT interviewde Jeroen Wiedenhof, die de taalkundige redactie van De grote taalatlas verzorgde. Het programma werd uitgezonden via Radio 5. Dit gesprek over taal is ook te beluisteren door hieronder op het luidsprekertje te klikken.

Wanneer u niets hoort, kunt u via de blauwe knop rechtsonder een RealAudio-geluidsvoorziening voor uw browser downloaden.
 


| inhoud | persstemmen | voorproefjes | interview | uitgave |

uitgave

  • samenstelling: Bernard Comrie, Stephen Matthews en Maria Polinsky
  • vertaling: Marc van der Meer en Frans Stoks
  • taalkundige bewerking en redactie: Jeroen Wiedenhof
  • uitgever: Schuyt & Co, Haarlem, 1998
  • ISBN: 90 6097 4824
  • prijs: f 69,90
  • edities: 1e druk 1998, 2e druk 1998; 3e herziene druk 1999
  • oorspronkelijke titel: The Atlas of Languages, Quarto Inc., 1996
  • overige specificaties: formaat 23x30 cm, 224 pagina's, ruim 170 kleurenfoto's, kaarten en tabellen

| inhoud | persstemmen | voorproefjes | interview | uitgave |