tips voor het computernetwerk

In juni 2000 zijn aan medewerkers van de opleiding T&C van China computers uitgeleverd met aansluiting op het nieuwe netwerk van de Faculteit der Letteren, Universiteit Leiden.

Als contactpersoon voor de opleiding heb ik in dat verband emailberichten rondgestuurd met tips over deze apparatuur. Deze informatie is bewaard als naslag voor de gebruikers. Zie hiervoor het volgende adres:

http://www.let.leidenuniv.nl/tcc/nwnetwerk.htm


home