BA3-cursus 2019-2020

 

Chinese kranten lezen

 

Jeroen Wiedenhof

Inhoud

Algemene informatie

Tijd en plaats

Tijd: vrijdagen 9u15-11u00

Plaats: Reuvensplaats 4, zaal 101E

Deadlines voor inleveropdrachten

Lees ook de voorwaarden bij de toetsing

– Vertaling van een tekst in vereenvoudigde karakters: inleveren uiterlijk op vrijdag 11 oktober bij aanvang van het college. Deze opdracht wordt uiterlijk maandag 30 september om 15u00 ter beschikking gesteld via deze website.

– Vertaling van een tekst in traditionele karakters: inleveren uiterlijk op vrijdag 15 november bij aanvang van het college. Deze opdracht wordt uiterlijk maandag 4 november om 15u00 ter beschikking gesteld via deze website.

– Vertaling van een eventuele inhaalopdracht, in vereenvoudigde karakters: inleveren uiterlijk op vrijdag 13 december 2019 om 17u00 in postvak Wiedenhof: Vrieshof 2, op de overloop van de eerste verdieping. Deze opdracht wordt uiterlijk maandag 2 december om 15u00 ter beschikking gesteld via deze website.

Behandelde stof

Week 1 / vr 13 sep 19

"Het meeste nepnieuws dat Nederlanders online tegenkomen komt uit ons eigen land"

Peter Burger (UL) in Trouw

Recente berichten over 13 september als "collegevrije
dag" zijn
onjuist: wij gaan om 9u15 keihard van start!

In deze sessie

Formaliteiten

Zorg dat je deze leest!

Naslag

 • Woordenboeken

 • Naslagwerken

Tekst

Tekst

亞馬遜雨林野火呑噬

復原可能耗時數百年

 • PDF met regelnummers (deze tekst lezen we op college)

 • Origineel: 星島日報 / Sing Tao Daily, 30 aug 19

   

Opdrachten

Schriftelijk voorbereiden! Raadpleeg onze huisregels

1.  Gebruik de Leeshulp hieronder en schrijf (of typ) je vertaling uit.

Probeer direct "in stijl" te vertalen: van kranten-Chinees in kranten-Nederlands.

Hoe zou voor dit bericht bijvoorbeeld de kop luiden in een Nederlandstalige krant?

2.  Ga de locatie na van alle plaatsnamen die in dit artikel worden genoemd.

3.  Check je bronnen: wat voor krant is 星島日報 / Sing Tao Daily?

En kun je nagaan, of zelf bedenken, waar de naam van deze krant vandaan komt?

4.  Noteer waar je vragen of problemen in de tekst tegenkomt; wij zullen die in het college behandelen.

Neem tekst, vertaling en aantekeningen mee naar de klas.


Lees- en vertaalhulp

Vertaling

Algemeen  Oriënteer je op context van het bericht via eerdere rapportages over de branden in het Amazone-gebied.

Voorbeelden hiervan zijn hieronder gegeven (Pers, Achtergronden).

regels 1-4 (titelkop van de krant)  De vierde regel hoef je niet te vertalen.

r. 5 (thematische kop van de pagina)  Valt je hier iets bijzonders op?

r. 6 (kop van het artikel)  Ga na welke woordsoort 呑噬 tūnshì (meestal) is, en wat je daarmee aanmoet in de context van deze kop.

r. 14  Voor bestaan (zeer) verschillende gebruiksmanieren, zelfs wanneer we ons beperken tot contexten van getallen en aantallen, zoals hier.

Kun je het gebruik van hier plaatsen? Denk aan aspecten zoals betekenis, woordsoort en zinsbouw.

Pers

Is sojajunk Nederland medeverantwoordelijk voor Amazonebranden? – Pieter Hotse Smit, Volkskrant, 30 aug 19

Brazilië weigert noodhulp van G7 voor bosbranden Amazonegebied – Trouw, 27 aug 19

Make the Amazon great again – Bas van der Schot, Volkskrant, 26 aug 19

Amazone brandt voor Chinese varkens – Johan Wiering, Telegraaf, 23 aug 19

Achtergronden

Zes vragen over de oorzaken en gevolgen van branden in de Amazone – Wageningen Environmental Research

Amazon Forest Ecology – Yale School of Forestry & Environmental Studies

Facts about Tropical Rainforests – Darron Gedge's Geography Channel


Week 2 / vr 20 sep 19

Tekst

马云正式卸任董事长

留下金句续流传

Opdrachten

Schriftelijk voorbereiden! Raadpleeg onze huisregels

5.  Overgebleven van vorige keer: opdracht 3.

6.  Check je bronnen: wat voor krant is 光华网 / Kwong Wah e-news?

En kun je nagaan, of zelf bedenken, waar de naam van deze krant vandaan komt?

7.  Gebruik de Leeshulp hieronder en schrijf (of typ) je vertaling uit.

We behandelen in de klas alle genummerde regels in de PDF, dus inclusief logo's, koppen, kopjes en fotobijschriften.

8.  Ga de locatie na van alle plaatsnamen die in dit artikel worden genoemd.

9.  Noteer waar je vragen of problemen in de tekst tegenkomt; wij zullen die op college behandelen.

Neem tekst, vertaling en aantekeningen mee naar de klas.

10.  Ga met hoe Jack Ma in het Chinees heet.

Valt je iets op aan de manier waarop van deze Chinese naam gedocumenteerd is in de Chineestalige wikipedia (zie Achtergronden, hieronder)?


Lees- en vertaalhulp

Vertaling

Algemeen  Oriënteer je op context van het bericht. Voorbeelden hiervan zijn hieronder gegeven (Pers, Achtergronden).

regels 4-5  Lees de kop boven dit artikel eens hardop voor, en check of je iets opvalt aan formulering, ritme of zinsbouw.

r. 8  Ga na wat de woordsoort van zhí hier is, of kan zijn.

Check waar dit bijhoort, en hoe dit past in de zinsbouw.

r. 11  Ga ook na wat voor krant ETToday / 新文云 is.

r. 18  C2C is in online marketing een afkorting van "customer to customer" (of ook "citizen-to-citizen").

r. 22  De zin wordt eenvoudiger te doorzien wanneer je een komma denkt achter .

Pers

Jack Ma neemt als rockster afscheid van Alibaba – Emmanuel Vanbrussel, De Tijd, 11 sep 19

Jack Ma, oprichter van online-imperium Alibaba, gaat met pensioen – Remco Andersen, Volkskrant, 10 sep 19

Alibaba-oprichter Jack Ma trekt zich terug – Bob van Huët, AD, 10 sep 19

Achtergronden

Jack Ma – "Hu is Hu", Blogaap.nl, 16 sep 19

Jack Ma – News topic, South China Morning Post, 12 sep 19

马云 – Wikipedia / 维基百科, 10 sep 19

Jack Ma profile – Alibaba's powerful but humble billionaire – Jonathan Kaiman, The Guardian, 19 sep 14


Week 3 / vr 27 sep 19

Tekst

林郑月娥发文慰问港铁出

轨受伤乘客 要求全面调查

Opdrachten

Schriftelijk voorbereiden! Raadpleeg onze huisregels

11.  Overgebleven van vorige keer:

12.  Check je bronnen: wat voor krant is 光明网版 / Guangming Online?

13.  Check de context: ga de locatie na van alle eigennamen (plaatsnamen, persoonsnamen, enzovoort) die in dit artikel worden genoemd.

14.  Noteer waar je vragen of problemen in de tekst tegenkomt; wij zullen die op college behandelen.

Neem tekst, vertaling en aantekeningen mee naar de klas.

15.  De tekst van deze week is extra kort, om tijd te reserveren voor de herhaling van basisvaardigheden voor het lezen van de Chinese kranten.

Coverb-oefening

In deze oefening leer je, als ondersteuning voor je tekstbegrip, Chinese bijwerkwoorden en hoofdwerkwoorden consequent van elkaar te onderscheiden.

a.  Basics: herlees Grammatica van het Mandarijn: § 5.4 over bijwerkwoorden.

Noteer eventuele vragen en neem deze mee naar college.

b.  Nick C. (en allen): je stuurde een voorbeeld van een lange zin (uit een ander college) waarin bijwerkwoorden en hoofdwerkwoorden lastig te onderscheiden zijn.

Ik herhaal die zin hieronder, zodat de anderen kunnen meekijken:

经济的发展也使原本只顾得上解决温饱问题的老百姓走上了小康之路,人们开始对生活的品质,也就是商品的质量有了更高的追求。

In jouw vraag komt onder meer deze kwestie aan de orde:

"als een werkwoord geen hoofdwerkwoord is van de zin, is het dan automatisch bijwerkwoord?" Het antwoord is volmondig nee!

Ga dus eerst zelf na na welke verschillende rollen, behalve hoofdwerkwoord en bijwerkwoord, een werkwoord nog meer kan spelen in een zin.

Maak hiervan een lijstje, steeds met één zin als representatief voorbeeld.

Lees ter vergelijking ook nog eens § 5.5 van Grammatica van het Mandarijn na, over causatieve werkwoorden.

c.  Markeer in de nieuwe tekst 3 alle coverbs (bv. met een hokje 囗, zoals hier getoond  voor de oude tekst)

Geef ook de bijbehorende hoofdwerkwoorden aan (bv. onderstreept )

d.  Maak vervolgens een lijstje:

 • een kolom met CV = coverbs = bijwerkwoorden
 • een kolom met MV = main verbs = hoofdwerkwoorden
Voorbeeld  
CV            MV
'OBJ'   做妙 zuòmiào 'perfectioneren'  
zài 'in, te, op'   tīng 'luisteren' 
yóu 'vanuit, door'   创造 chuàngzào 'scheppen, vervaardigen' 
...   ...  

Lees- en vertaalhulp

Vertaling

Algemeen  Oriënteer je op context van het bericht. Voorbeelden hiervan zijn hieronder gegeven (Pers, Achtergronden).

Tip: beluister voordat je gaat vertalen de video hieronder. De tekst van de nieuwslezeres loopt daarin aardig parallel met onze tekst.

regel 5  Pas op: achter diàn ontbreekt een punt.

In kranten wordt de term ~ diàn vaak als afsluiting gebruikt van een korte vermelding van de plaats en/of de datum van het bericht, die voorafgaat aan de tekst van het bericht zelf.

Hier een voorbeeld uit het Volksdagblad van 1951, toen diàn nog stond voor

 • 電傳 ~ 电传 diànchuán 'telex' en
 • 電報 ~ 电报 diànbào 'telegram'.

r. 6  特区 tèqū is een afkorting van 特别行政区 tèbié xíngzhèng qū.

r. 7  数以百万记 shù yí bǎi wàn jì is letterlijk: 'het aantal wordt bij de miljoenen gemeten', en vandaar: '(bij de) miljoenen'

Dit is een variant op het idioom 数以千记 shù yí qiān jì '(bij de) duizenden'

r. 10  Vergelijk de vermelding van het metrostation met de video-rapportage. Valt je iets op?

r. 14  Je kunt shè hier lezen in de betekenis 'te maken hebben met'.

r. 14  Zoals uitgelegd op college:

laat hier, en in de rest van de tekst, de opsommende komma's voor je werken!

De Chinese term voor 'opsommende komma' is dùnhào 頓號 ~ 顿号. Een gewone komma heet dòuhào 逗號 ~ 逗号, en een punt aan het einde van een zin wordt jùhào 句號 ~ 句号 genoemd.

r. 15  Het 相关 xiāngguān is hier attributief gebruikt,

– dat wil zeggen: als bepaling bij een zelfstandig naamwoord.

r. 16  Je kunt 搜证 sōu zhèng lezen als een afkorting van 搜集证据 sōují zhèngjù.

r. 21  民建联 Mínjiànlián is de afgekorte naam van 民主建港协进联盟 Mínzhŭ Jiàn Gǎng Xié Jìn Liánméng.

r. 23  In 检讨紧急事故应对安排 jiántáo jǐnjí shìgù yìngduì ānpái is

 • 检讨 jiántǎo een werkwoord en de rest daarbij het object
 • 紧急事故 jǐnjí shìgù attributief gebruikt (zie boven) bij 应对安排 yìngduì ānpái

r. 23  Vergelijk voor de term 涉及 shèjí ook de uitleg bij r. 14 hierboven.

Daar ging het vooral over de oorzaken van het ongeluk, terwijl het in r. 23 gaat om betrokkenheid (en aansprakelijkheid) in de juridische zin.

Maar pas op: hier is niet vermeld waarbij men precies betrokken is. Er ontbreekt met andere woorden een object achter 涉及 shèjí.

Daarom is 港铁涉及... Gáng Tiě shèjí... hier ook als topic op te vatten: '(en voor) de betrokkenheid van MTR...'.

r. 26  Het venijn zit in de staart: hoe lees je de naam ?

Pers

Zeldzame ontsporing op 'meest accurate metronetwerk ter wereld' – De Standaard, 17 sep 19

Train derails in Hong Kong, injuring 5 and snarling commute – Mike Ives & Elaine Yu, New York Times, 17 sep 19

香港运输局:港铁出轨是非常严重的铁路事故 将查明真相 中国新闻网 / Chinanews.com, 17 sep 19

Achtergronden

MTR Corporation – Wikipedia / 维基百科, 22 sep 19

MTR: Our Network – MTR Corporation, 13 sep 19

Hung Hom station – Wikipedia / 维基百科, 4 sep 19

Special administrative regions of China – Wikipedia / 维基百科, 9 sep 19

Carrie Lam – Wikipedia / 维基百科, 24 sep 19


Week 4 / vr 4 okt 19

Deze week geen bijeenkomst...

...maar wel alvast de tekst voor de inleveropdracht van 11 oktober

16.  Eerste inleveropdracht:

巴基斯坦軍演 印度派機監視

PDF: vertaal deze tekst integraal

Lever je vertaling geprint op papier in, uiterlijk op vrijdag 11 oktober bij aanvang van het college.

Eerder mag ook: dan persoonlijk of via mijn postvak (Vrieshof2, eerste verdieping) aanleveren.

Check verder de voorwaarden bij de toetsing en het inleverschema.

Leeshulp


Week 5 / vr 11 okt 19

Tekst

意大利教育部長  提議徴收糖稅

印度比賽放屁  奪冠有奨金

 • PDF met regelnummers (deze tekst lezen we op college)

 • Origineel: 星島日報 / Sing Tao Daily, 28-29 sep 19

Opdrachten

16.  Denk aan de inleveropdracht.

17.  Individueel

– Billy, Chris, Dymphy, Jill: elk van jullie heeft in de afgelopen weken een of meerdere sessies gemist.

In een werkcollege zoals dit zijn voor- en nabereiding essentieel voor de opbouw en het verloop van de cursus.

Zorg dus dat je bijgewerkt bent! Leen aantekeningen van medestudenten, en breng eventuele vragen mee naar de klas.

18.  We lezen op college eerst het artikel over de ontsporing uit: vanaf regel 18.

19.  Vervolgens lezen we tekst 4:

Gebruik de leeshulp hieronder en schrijf (of typ) je vertaling uit, inclusief de kop- en voetteksten.

Neem tekst, vertaling en aantekeningen mee naar de klas.

20.  Identificeer alle eigennamen in de tekst.


Leeshulp

Vertaling

regel 3  Valt je iets op aan de landsnaam in deze kop?

r. 24  推文 tuīwén betekent 'tweet'

r. 30  Het 當地時間 is in deze context een zinloze vermelding.

(een verklaring zou kunnen zijn dat in een eerdere tekstversie een aanvangstijd vermeld stond)

r. 51  De laatste vier karakters van deze regel zijn waarschijnlijk bedoeld als bronvermelding voor de illustratie.


Pers

Achtergronden


Week 6 / vr 18 okt 19

Tekst

人民日报钟声:人权的

幌子遮不住险恶用心

 • PDF met regelnummers (deze tekst lezen we op college)

 • Origineel: 人民日報, 11 okt 19

Opdrachten

21.  We lezen op college eerst het artikel over de scheetwedstrijd uit: vanaf regel 42.

22.  Vervolgens lezen we tekst 5: gebruik de leeshulp hieronder.

23.  Zoals vermeld in de Leeshulp is de naam 钟声 Zhōng Shēng een pseudoniem van de hoofdredactie van het Volksdagblad.

De naam wordt vaak gebruikt in artikelen over China's internationale beleid.

a.  Probeer eerst of je zelf kunt bedenken welke dubbelzinnigheden (ja, meervoud!) er in deze naam kunnen zitten.

b.  Check je poging vervolgens met de hieronder gegeven bronnen (Bandursky & 百度百科).

c.  Ga na hoe deze gelaagdheid uitpakt in traditionele karakters!

24.  Kun je de kalligraaf van de titelkop van het Volksdagblad identificeren?

Vergelijk ook de illustratie van deze week met die in de Leeshulp bij week 3.


Leeshulp

Vertaling

regel 2  De naam 钟声 Zhōng Shēng is een pseudoniem van de hoofdredactie van het Volksdagblad, met name voor stukken over internationaal beleid.

r. 3  Let op: we zien hier een resultatief werkwoord in potentialis-vorm.

r. 3  Vaak wordt 用心 yòngxīn werkwoordelijk of bijvoeglijk gebruikt, maar hier is het als zelfstandig naamwoord op te vatten.

r. 5  Je kunt 涉疆 lezen als afkorting van 涉及新疆.

r. 5  Aan het eind van de regel staan twee 成语 chéngyǔ van elk vier karakters.

r. 6  In deze regel staat tweemaal 实体 shítǐ 'entiteiten'.

In de context van de Amerikaans-Chinese handelsoorlog zijn dit "[f]oreign enterprises, organizations, and individuals", zoals uitgelegd in Mike Towles artikel (zie Pers, hieronder).

r. 8  Vergelijk de samenstelling 反恐 fánkǒng (hier naamwoordelijk) met de woordgroep 反对恐怖主义 fǎnduì kǒngbùzhǔyì (werkwoord plus object).

r. 8  Voor ken je in ieder geval deze alledaagse functies:

(1) als hoofdwerkwoord 'gaan, erheen gaan', zoals in 去哪儿? Qù nǎr? 'Waar gaan we heen?';

(2) als hulpwerkwoord 'gaan, gaan om te', zoals in 去办 qù bàn 'gaan regelen'.

Maar in 去极端化 qù jíduānhuà kun je op een Klassiek Chinese manier opvatten:

(3) als transitief werkwoord, met 极端化 jíduānhuà als object. Check deze betekenis in het woordenboek!

In het grotere zinsverband krijgt deze hele VO-woordgroep 去极端化 [ + jíduānhuà] vervolgens een zelfstandige draai.

Kortom: 去极端化 qù-jíduānhuà is net als het ervoor genoemde 反恐 fánkǒng te lezen als een naamwoordelijke woordgroep.

r. 9  Bij 设立 shèlì kun je ...等举措 ...déng jǔcuò als object lezen: 'maatregelen zoals... instellen/nemen'.

r. 10  Over 职业技能教育培训中心 Zhíyè Jìnéng Jiàoyù Zhōngxīn 'Centra voor onderwijs en training in beroepsvaardigheden' in Xīnjiāng is internationaal veel te doen.

De betekenis en de vertaling liggen dan ook gevoelig. Lees (en tube) je in; zie ook Achtergronden, hieronder.

r. 12  Bij 取得 qǔdé 'behalen' staat hier 胜利 shènglì 'overwinning' als object.

r. 14  Voor wūmiè 'verdachtmaking' bestaan in vereenvoudigd schrift twee spellingen: 汚蔑 en 诬蔑.

r. 15  Ook 维稳 is te lezen als afkorting: van 维持稳定.

r. 19  Letterlijk betekent 无从谈起 wúcóng tánqǐ 'geen basis hebben om het ter sprake te brengen'.

r. 21  De lange opsomming in de regels 21-23 kun je in zijn geheel lezen als subject van het werkwoord shi 'zijn' in r. 23.

r. 25  谣言止于智者 Yáoyán zhǐ yú zhìzhě is letterlijk 'De leugen stopt bij een wijs iemand', en kan b.v. vertaald worden als 'Verstandige mensen doorzien een leugen'.

r. 30  事关... shìguān 'als het gaat over...'


Pers


Achtergronden

 


laatste wijziging: 14 oktober 2019 | home