BA3-cursus 2019-2020

 

Chinese kranten lezen

 

Jeroen Wiedenhof

Inhoud

Algemene informatie

Tijd en plaats

Tijd: vrijdagen 9u15-11u00

Plaats: Reuvensplaats 4, zaal 101E

Deadlines voor inleveropdrachten

Lees ook de voorwaarden bij de toetsing

– Vertaling van een tekst in vereenvoudigde karakters: inleveren uiterlijk op vrijdag 11 oktober bij aanvang van het college. Deze opdracht wordt uiterlijk maandag 30 september om 15u00 ter beschikking gesteld via deze website.

– Vertaling van een tekst in traditionele karakters: inleveren uiterlijk op vrijdag 15 november bij aanvang van het college. Deze opdracht wordt uiterlijk maandag 4 november om 15u00 ter beschikking gesteld via deze website.

– Vertaling van een eventuele inhaalopdracht, in vereenvoudigde karakters: inleveren uiterlijk op vrijdag 13 december 2019 om 17u00 in postvak Wiedenhof: Vrieshof 2, op de overloop van de eerste verdieping. Deze opdracht wordt uiterlijk maandag 2 december om 15u00 ter beschikking gesteld via deze website. [UPDATE 2 dec 19, 13u30:] Aan wie dit betreft is de opdracht individueel toegestuurd.

Behandelde stof

Week 1 / vr 13 sep 19

"Het meeste nepnieuws dat Nederlanders online tegenkomen komt uit ons eigen land"

Peter Burger (UL) in Trouw

Recente berichten over 13 september als "collegevrije
dag" zijn
onjuist: wij gaan om 9u15 keihard van start!

In deze sessie

Formaliteiten

Zorg dat je deze leest!

Naslag

 • Woordenboeken

 • Naslagwerken

Tekst

Tekst

亞馬遜雨林野火呑噬

復原可能耗時數百年

 • PDF met regelnummers (deze tekst lezen we op college)

 • Origineel: 星島日報 / Sing Tao Daily, 30 aug 19

   

Opdrachten

Schriftelijk voorbereiden! Raadpleeg onze huisregels

1.  Gebruik de Leeshulp hieronder en schrijf (of typ) je vertaling uit.

Probeer direct "in stijl" te vertalen: van kranten-Chinees in kranten-Nederlands.

Hoe zou voor dit bericht bijvoorbeeld de kop luiden in een Nederlandstalige krant?

2.  Ga de locatie na van alle plaatsnamen die in dit artikel worden genoemd.

3.  Check je bronnen: wat voor krant is 星島日報 / Sing Tao Daily?

En kun je nagaan, of zelf bedenken, waar de naam van deze krant vandaan komt?

4.  Noteer waar je vragen of problemen in de tekst tegenkomt; wij zullen die in het college behandelen.

Neem tekst, vertaling en aantekeningen mee naar de klas.


Lees- en vertaalhulp

Vertaling

Algemeen  Oriënteer je op context van het bericht via eerdere rapportages over de branden in het Amazone-gebied.

Voorbeelden hiervan zijn hieronder gegeven (Pers, Achtergronden).

regels 1-4 (titelkop van de krant)  De vierde regel hoef je niet te vertalen.

r. 5 (thematische kop van de pagina)  Valt je hier iets bijzonders op?

r. 6 (kop van het artikel)  Ga na welke woordsoort 呑噬 tūnshì (meestal) is, en wat je daarmee aanmoet in de context van deze kop.

r. 14  Voor bestaan (zeer) verschillende gebruiksmanieren, zelfs wanneer we ons beperken tot contexten van getallen en aantallen, zoals hier.

Kun je het gebruik van hier plaatsen? Denk aan aspecten zoals betekenis, woordsoort en zinsbouw.

Pers

Is sojajunk Nederland medeverantwoordelijk voor Amazonebranden? – Pieter Hotse Smit, Volkskrant, 30 aug 19

Brazilië weigert noodhulp van G7 voor bosbranden Amazonegebied – Trouw, 27 aug 19

Make the Amazon great again – Bas van der Schot, Volkskrant, 26 aug 19

Amazone brandt voor Chinese varkens – Johan Wiering, Telegraaf, 23 aug 19

Achtergronden

Zes vragen over de oorzaken en gevolgen van branden in de Amazone – Wageningen Environmental Research

Amazon Forest Ecology – Yale School of Forestry & Environmental Studies

Facts about Tropical Rainforests – Darron Gedge's Geography Channel


Week 2 / vr 20 sep 19

Tekst

马云正式卸任董事长

留下金句续流传

Opdrachten

Schriftelijk voorbereiden! Raadpleeg onze huisregels

5.  Overgebleven van vorige keer: opdracht 3.

6.  Check je bronnen: wat voor krant is 光华网 / Kwong Wah e-news?

En kun je nagaan, of zelf bedenken, waar de naam van deze krant vandaan komt?

7.  Gebruik de Leeshulp hieronder en schrijf (of typ) je vertaling uit.

We behandelen in de klas alle genummerde regels in de PDF, dus inclusief logo's, koppen, kopjes en fotobijschriften.

8.  Ga de locatie na van alle plaatsnamen die in dit artikel worden genoemd.

9.  Noteer waar je vragen of problemen in de tekst tegenkomt; wij zullen die op college behandelen.

Neem tekst, vertaling en aantekeningen mee naar de klas.

10.  Ga met hoe Jack Ma in het Chinees heet.

Valt je iets op aan de manier waarop van deze Chinese naam gedocumenteerd is in de Chineestalige wikipedia (zie Achtergronden, hieronder)?


Lees- en vertaalhulp

Vertaling

Algemeen  Oriënteer je op context van het bericht. Voorbeelden hiervan zijn hieronder gegeven (Pers, Achtergronden).

regels 4-5  Lees de kop boven dit artikel eens hardop voor, en check of je iets opvalt aan formulering, ritme of zinsbouw.

r. 8  Ga na wat de woordsoort van zhí hier is, of kan zijn.

Check waar dit bijhoort, en hoe dit past in de zinsbouw.

r. 11  Ga ook na wat voor krant ETToday / 新文云 is.

r. 18  C2C is in online marketing een afkorting van "customer to customer" (of ook "citizen-to-citizen").

r. 22  De zin wordt eenvoudiger te doorzien wanneer je een komma denkt achter .

Pers

Jack Ma neemt als rockster afscheid van Alibaba – Emmanuel Vanbrussel, De Tijd, 11 sep 19

Jack Ma, oprichter van online-imperium Alibaba, gaat met pensioen – Remco Andersen, Volkskrant, 10 sep 19

Alibaba-oprichter Jack Ma trekt zich terug – Bob van Huët, AD, 10 sep 19

Achtergronden

Jack Ma – "Hu is Hu", Blogaap.nl, 16 sep 19

Jack Ma – News topic, South China Morning Post, 12 sep 19

马云 – Wikipedia / 维基百科, 10 sep 19

Jack Ma profile – Alibaba's powerful but humble billionaire – Jonathan Kaiman, The Guardian, 19 sep 14


Week 3 / vr 27 sep 19

Tekst

林郑月娥发文慰问港铁出

轨受伤乘客 要求全面调查

Opdrachten

Schriftelijk voorbereiden! Raadpleeg onze huisregels

11.  Overgebleven van vorige keer:

12.  Check je bronnen: wat voor krant is 光明网版 / Guangming Online?

13.  Check de context: ga de locatie na van alle eigennamen (plaatsnamen, persoonsnamen, enzovoort) die in dit artikel worden genoemd.

14.  Noteer waar je vragen of problemen in de tekst tegenkomt; wij zullen die op college behandelen.

Neem tekst, vertaling en aantekeningen mee naar de klas.

15.  De tekst van deze week is extra kort, om tijd te reserveren voor de herhaling van basisvaardigheden voor het lezen van de Chinese kranten.

Coverb-oefening

In deze oefening leer je, als ondersteuning voor je tekstbegrip, Chinese bijwerkwoorden en hoofdwerkwoorden consequent van elkaar te onderscheiden.

a.  Basics: herlees Grammatica van het Mandarijn: § 5.4 over bijwerkwoorden.

Noteer eventuele vragen en neem deze mee naar college.

b.  Nick C. (en allen): je stuurde een voorbeeld van een lange zin (uit een ander college) waarin bijwerkwoorden en hoofdwerkwoorden lastig te onderscheiden zijn.

Ik herhaal die zin hieronder, zodat de anderen kunnen meekijken:

经济的发展也使原本只顾得上解决温饱问题的老百姓走上了小康之路,人们开始对生活的品质,也就是商品的质量有了更高的追求。

In jouw vraag komt onder meer deze kwestie aan de orde:

"als een werkwoord geen hoofdwerkwoord is van de zin, is het dan automatisch bijwerkwoord?" Het antwoord is volmondig nee!

Ga dus eerst zelf na na welke verschillende rollen, behalve hoofdwerkwoord en bijwerkwoord, een werkwoord nog meer kan spelen in een zin.

Maak hiervan een lijstje, steeds met één zin als representatief voorbeeld.

Lees ter vergelijking ook nog eens § 5.5 van Grammatica van het Mandarijn na, over causatieve werkwoorden.

c.  Markeer in de nieuwe tekst 3 alle coverbs (bv. met een hokje 囗, zoals hier getoond  voor de oude tekst)

Geef ook de bijbehorende hoofdwerkwoorden aan (bv. onderstreept )

d.  Maak vervolgens een lijstje:

 • een kolom met CV = coverbs = bijwerkwoorden
 • een kolom met MV = main verbs = hoofdwerkwoorden
Voorbeeld  
CV            MV
'OBJ'   做妙 zuòmiào 'perfectioneren'  
zài 'in, te, op'   tīng 'luisteren' 
yóu 'vanuit, door'   创造 chuàngzào 'scheppen, vervaardigen' 
...   ...  

Lees- en vertaalhulp

Vertaling

Algemeen  Oriënteer je op context van het bericht. Voorbeelden hiervan zijn hieronder gegeven (Pers, Achtergronden).

Tip: beluister voordat je gaat vertalen de video hieronder. De tekst van de nieuwslezeres loopt daarin aardig parallel met onze tekst.

regel 5  Pas op: achter diàn ontbreekt een punt.

In kranten wordt de term ~ diàn vaak als afsluiting gebruikt van een korte vermelding van de plaats en/of de datum van het bericht, die voorafgaat aan de tekst van het bericht zelf.

Hier een voorbeeld uit het Volksdagblad van 1951, toen diàn nog stond voor

 • 電傳 ~ 电传 diànchuán 'telex' en
 • 電報 ~ 电报 diànbào 'telegram'.

r. 6  特区 tèqū is een afkorting van 特别行政区 tèbié xíngzhèng qū.

r. 7  数以百万记 shù yí bǎi wàn jì is letterlijk: 'het aantal wordt bij de miljoenen gemeten', en vandaar: '(bij de) miljoenen'

Dit is een variant op het idioom 数以千记 shù yí qiān jì '(bij de) duizenden'

r. 10  Vergelijk de vermelding van het metrostation met de video-rapportage. Valt je iets op?

r. 14  Je kunt shè hier lezen in de betekenis 'te maken hebben met'.

r. 14  Zoals uitgelegd op college:

laat hier, en in de rest van de tekst, de opsommende komma's voor je werken!

De Chinese term voor 'opsommende komma' is dùnhào 頓號 ~ 顿号. Een gewone komma heet dòuhào 逗號 ~ 逗号, en een punt aan het einde van een zin wordt jùhào 句號 ~ 句号 genoemd.

r. 15  Het 相关 xiāngguān is hier attributief gebruikt,

– dat wil zeggen: als bepaling bij een zelfstandig naamwoord.

r. 16  Je kunt 搜证 sōu zhèng lezen als een afkorting van 搜集证据 sōují zhèngjù.

r. 21  民建联 Mínjiànlián is de afgekorte naam van 民主建港协进联盟 Mínzhŭ Jiàn Gǎng Xié Jìn Liánméng.

r. 23  In 检讨紧急事故应对安排 jiántáo jǐnjí shìgù yìngduì ānpái is

 • 检讨 jiántǎo een werkwoord en de rest daarbij het object
 • 紧急事故 jǐnjí shìgù attributief gebruikt (zie boven) bij 应对安排 yìngduì ānpái

r. 23  Vergelijk voor de term 涉及 shèjí ook de uitleg bij r. 14 hierboven.

Daar ging het vooral over de oorzaken van het ongeluk, terwijl het in r. 23 gaat om betrokkenheid (en aansprakelijkheid) in de juridische zin.

Maar pas op: hier is niet vermeld waarbij men precies betrokken is. Er ontbreekt met andere woorden een object achter 涉及 shèjí.

Daarom is 港铁涉及... Gáng Tiě shèjí... hier ook als topic op te vatten: '(en voor) de betrokkenheid van MTR...'.

r. 26  Het venijn zit in de staart: hoe lees je de naam ?

Pers

Zeldzame ontsporing op 'meest accurate metronetwerk ter wereld' – De Standaard, 17 sep 19

Train derails in Hong Kong, injuring 5 and snarling commute – Mike Ives & Elaine Yu, New York Times, 17 sep 19

香港运输局:港铁出轨是非常严重的铁路事故 将查明真相 中国新闻网 / Chinanews.com, 17 sep 19

Achtergronden

MTR Corporation – Wikipedia / 维基百科, 22 sep 19

MTR: Our Network – MTR Corporation, 13 sep 19

Hung Hom station – Wikipedia / 维基百科, 4 sep 19

Special administrative regions of China – Wikipedia / 维基百科, 9 sep 19

Carrie Lam – Wikipedia / 维基百科, 24 sep 19


Week 4 / vr 4 okt 19

Deze week geen bijeenkomst...

...maar wel alvast de tekst voor de inleveropdracht van 11 oktober

16.  Eerste inleveropdracht:

巴基斯坦軍演 印度派機監視

PDF: vertaal deze tekst integraal

Lever je vertaling geprint op papier in, uiterlijk op vrijdag 11 oktober bij aanvang van het college.

Eerder mag ook: dan persoonlijk of via mijn postvak (Vrieshof2, eerste verdieping) aanleveren.

Check verder de voorwaarden bij de toetsing en het inleverschema.

Leeshulp


Week 5 / vr 11 okt 19

Tekst

意大利教育部長  提議徴收糖稅

印度比賽放屁  奪冠有奨金

 • PDF met regelnummers (deze tekst lezen we op college)

 • Origineel: 星島日報 / Sing Tao Daily, 28-29 sep 19

Opdrachten

16.  Denk aan de inleveropdracht.

17.  Individueel

– Billy, Chris, Dymphy, Jill: elk van jullie heeft in de afgelopen weken een of meerdere sessies gemist.

In een werkcollege zoals dit zijn voor- en nabereiding essentieel voor de opbouw en het verloop van de cursus.

Zorg dus dat je bijgewerkt bent! Leen aantekeningen van medestudenten, en breng eventuele vragen mee naar de klas.

18.  We lezen op college eerst het artikel over de ontsporing uit: vanaf regel 18.

19.  Vervolgens lezen we tekst 4:

Gebruik de leeshulp hieronder en schrijf (of typ) je vertaling uit, inclusief de kop- en voetteksten.

Neem tekst, vertaling en aantekeningen mee naar de klas.

20.  Identificeer alle eigennamen in de tekst.


Leeshulp

Vertaling

regel 3  Valt je iets op aan de landsnaam in deze kop?

r. 24  推文 tuīwén betekent 'tweet'

r. 30  Het 當地時間 is in deze context een zinloze vermelding.

(een verklaring zou kunnen zijn dat in een eerdere tekstversie een aanvangstijd vermeld stond)

r. 51  De laatste vier karakters van deze regel zijn waarschijnlijk bedoeld als bronvermelding voor de illustratie.


Pers

Achtergronden


Week 6 / vr 18 okt 19

Tekst

人民日报钟声:人权的

幌子遮不住险恶用心

Opdrachten

21.  We lezen op college eerst het artikel over de scheetwedstrijd uit: vanaf regel 42.

22.  Vervolgens lezen we tekst 5: gebruik de leeshulp hieronder.

23.  Zoals vermeld in de Leeshulp is de naam 钟声 Zhōng Shēng een pseudoniem van de hoofdredactie van het Volksdagblad.

De naam wordt vaak gebruikt in artikelen over China's internationale beleid.

a.  Probeer eerst of je zelf kunt bedenken welke dubbelzinnigheden (ja, meervoud!) er in deze naam kunnen zitten.

b.  Check je poging vervolgens met de hieronder gegeven bronnen (Bandursky & 百度百科).

c.  Ga na hoe deze gelaagdheid uitpakt in traditionele karakters!

24.  Kun je de kalligraaf van de titelkop van het Volksdagblad identificeren?

Vergelijk ook de illustratie van deze week met die in de Leeshulp bij week 3.


Leeshulp

Vertaling

regel 2  De naam 钟声 Zhōng Shēng is een pseudoniem van de hoofdredactie van het Volksdagblad, met name voor stukken over internationaal beleid.

r. 3  Let op: we zien hier een resultatief werkwoord in potentialis-vorm.

r. 3  Vaak wordt 用心 yòngxīn werkwoordelijk of bijvoeglijk gebruikt, maar hier is het als zelfstandig naamwoord op te vatten.

r. 5  Je kunt 涉疆 lezen als afkorting van 涉及新疆.

r. 5  Aan het eind van de regel staan twee 成语 chéngyǔ van elk vier karakters.

r. 6  In deze regel staat tweemaal 实体 shítǐ 'entiteiten'.

In de context van de Amerikaans-Chinese handelsoorlog zijn dit "[f]oreign enterprises, organizations, and individuals", zoals uitgelegd in Mike Towles artikel (zie Pers, hieronder).

r. 8  Vergelijk de samenstelling 反恐 fánkǒng (hier naamwoordelijk) met de woordgroep 反对恐怖主义 fǎnduì kǒngbùzhǔyì (werkwoord plus object).

r. 8  Voor ken je in ieder geval deze alledaagse functies:

(1) als hoofdwerkwoord 'gaan, erheen gaan', zoals in 去哪儿? Qù nǎr? 'Waar gaan we heen?';

(2) als hulpwerkwoord 'gaan, gaan om te', zoals in 去办 qù bàn 'gaan regelen'.

Maar in 去极端化 qù jíduānhuà kun je op een Klassiek Chinese manier opvatten:

(3) als transitief werkwoord, met 极端化 jíduānhuà als object. Check deze betekenis in het woordenboek!

In het grotere zinsverband krijgt deze hele VO-woordgroep 去极端化 [ + jíduānhuà] vervolgens een zelfstandige draai.

Kortom: 去极端化 qù-jíduānhuà is net als het ervoor genoemde 反恐 fánkǒng te lezen als een naamwoordelijke woordgroep.

r. 9  Bij 设立 shèlì kun je ...等举措 ...déng jǔcuò als object lezen: 'maatregelen zoals... instellen/nemen'.

r. 10  Over 职业技能教育培训中心 Zhíyè Jìnéng Jiàoyù Zhōngxīn 'Centra voor onderwijs en training in beroepsvaardigheden' in Xīnjiāng is internationaal veel te doen.

De betekenis en de vertaling liggen dan ook gevoelig. Lees (en tube) je in; zie ook Achtergronden, hieronder.

r. 12  Bij 取得 qǔdé 'behalen' staat hier 胜利 shènglì 'overwinning' als object.

r. 14  Voor wūmiè 'verdachtmaking' bestaan in vereenvoudigd schrift twee spellingen: 汚蔑 en 诬蔑.

r. 15  Ook 维稳 is te lezen als afkorting: van 维持稳定.

r. 19  Letterlijk betekent 无从谈起 wúcóng tánqǐ 'geen basis hebben om het ter sprake te brengen'.

r. 21  De lange opsomming in de regels 21-23 kun je in zijn geheel lezen als subject van het werkwoord shi 'zijn' in r. 23.

r. 25  谣言止于智者 Yáoyán zhǐ yú zhìzhě is letterlijk 'De leugen stopt bij een wijs iemand', en kan b.v. vertaald worden als 'Verstandige mensen doorzien een leugen'.

r. 30  事关... shìguān 'als het gaat over...'


Pers


Achtergronden

 


Blok 2

Week 1 / vr 1 nov 19

Tekst

英国集装箱藏尸案最新进展:越南总

理下令调查39具尸体有无越南公民

 • PDF met regelnummers (deze tekst lezen we op college)

 • Origineel: 环球网, 27 okt 19

Opdrachten

25.  We lezen op college eerst het artikel over de handelsoorlog uit, vanaf r. 26.

26.  Vervolgens lezen we tekst 6: gebruik de leeshulp hieronder.


Leeshulp

Vertaling

regel 8  Let op: hier wordt 确定 quèdìng 'vaststellen' gevolgd door een vragende vorm, net zoals in rr. 3-4 van de kop.

r. 9  Het 疑似 yísì is attributief gebruikt bij 活动 huódòng.

r. 13  Het karakter zhù komt in hedendaagse teksten vrijwel uitsluitend voor in diplomatieke contexten:

 • A驻B大使  A zhù B dàshǐ  'ambassadeur van A in B'
 • A驻B(大)使馆  A zhù B (dà-)shíguǎn  'ambassade van A in B'

r. 13  Je kunt zowel 配合 pèihé als 展开 zhǎnkāi werkwoordelijk opvatten; ze kunnen samen vertaald worden als 'meewerken in het ontplooien van'.

r. 16  Het maatwoord wordt gebruikt:

 • voor apparaten en gereedschap, maar ook
 • voor lijken (zoals hier) en doodskisten

r. 20  Let op: ook xiàng is hier een maatwoord.

r. 22  Het 当地地时间 is een typefout voor 当地时间.

rr. 26-27  Pas ook deze keer weer op het (tekstuele) venijn in de staart!


Pers


Achtergronden

 

 


Week 2 / vr 8 nov 19

Tekst

陸首艘科學考察破冰船

「雪龍2」 將首航南極

Opdrachten

27.  Tweede inleveropdracht:

林郑月娥料香港第三季
经济将陷入技术性衰退

PDF: vertaal deze tekst integraal

– alleen de tekst in het rood (regelnummers & URL) kun je in de vertaling achterwege laten.

Lever je vertaling geprint op papier in, uiterlijk op vrijdag 15 november bij aanvang van het college. Eerder mag ook: dan persoonlijk of via mijn postvak (Vrieshof2, eerste verdieping) aanleveren.

Check verder de voorwaarden bij de toetsing en het inleverschema.

Leeshulp

Vertaling

r. 16  Hier is 过度 guòdù attributief gebruikt bij 房屋 fángwū.

r. 17  增加建设费: pas op, in deze context kan het lijken alsof de (toch al hoge) bouwkosten in Hongkong verder worden verhoogd.

In feite gaat het hier om een lastenverlichting voor de burger, via een verhoging van de maximaal toegestane bouwkosten in subsidieregelingen voor de aankoop van woningen.

Achtergronden

28.  Op Blackboard staat informatie over het tentamen:

  • Een voorbeeldtentamen
  • Aanvullende informatie

Lees deze informatie en breng eventuele vragen hierover mee naar college.

29.  Op college lezen we eerst het artikel over het migrantendrama uit: vanaf regel 22.

30.  Vervolgens lezen we tekst 7: gebruik de leeshulp hieronder.

31.  Geheugensteuntje: identificeer steeds alle plaatsnamen en andere eigennamen.

32.  Is de naam van het besproken schip te vatten als [Xuělóng] [èr hào], als [Xuělóng èr] [hào], of allebei – of nog anders? hào in r. 14?

33.  In r. 19 ziet de woordgroep 雙龍探極 er uit als het soort uitdrukking dat je welt kent, en dat soms tetragram genoemd wordt: een met vier karakters geschreven Chinese conventionele zegswijze.

a.  Is dit inderdaad zo'n tetragram?

b.  Bedenk voor a. nog een ander antwoord.

c.  Geef argumenten voor a. en voor b.

Leeshulp

Vertaling

regel 4  Zoals vaker is ook hier de krantenkop beter te begrijpen als je eerst het artikel gelezen hebt.

r. 11  Hier fungeert hào als suffix achter de naam van het schip.

Het effect correspondeert met het Nederlandse gebruik van het lidwoord de voor namen van schepen, bijvoorbeeld in:

De bemanning van de Sea Shepherd heeft het moederschip van de Japanse walvisvloot gevonden.

Het nieuwe schip de Nieuw Statendam gaat zevendaagse tot veertiendaagse rondreizen aanbieden.

Ook lún wordt op dezelfde manier als suffix gebruikt bij scheepsnamen.

Vergelijk in dat verband ook r. 17 van de tekst.

r. 15  De woordgroep 自然資源部屬 is attributief gebruikt bij 單位.

r. 17  Het 蛇口 is hier een plaatsnaam.

r. 21  Let op de bijwerkwoordelijke = coverbiale constructie!

r. 22  De trotse beschrijving 全球第一艘採用船艏、船艉雙向破冰技術的極地科考破冰船 verwijst naar een innovatief voorstuwingssysteem:

zie de TechSpecs hieronder.

r. 23  Ook hier weer: think coverbs, en de constructie wordt meteen veel helderder.

Realiseer je ook dat jiā kan optreden als voegwoord: de betekenis is dan gewoon 'plus'.

r. 25  Vanaf néng... opnieuw bijwerkwoordelijk denken.

Identificeer dus voor je begint met vertalen:

bijwerkwoord (CV) plus bijbehorend object (O); daarachter het hoofdwerkwoord (MV); en dat laatste met of zonder O?

r. 28  Het bijwerkwoord 通過 tōngguò 'door middel van' is geconstrueerd met vier(!) hoofdwerkwoorden, verspreid over de regels 29-31.

r. 28  冰架 bīngjià 'ijsschol'

Dit is in zinsverband ook vaak vertaalbaar als 'zee-ijs'.

r. 29  恩克斯堡島 Ēnkesebáo Dǎo 'Inexpressible Island'

r. 30  完成基建收尾 wánchéng jījīn shōuwěi 'de laatste hand leggen aan de kapitaalconstructie'

r. 33  Opnieuw venijn in de staart:

宇航员海 moet je lezen als plaatsnaam, Yǔhángyuán Hǎi


Pers


Achtergronden


TechSpecs

[VIDEO] “雪龙2”号多项突破为极地探索再添利器《中国新闻》新闻观察, 11 sep 18  
"罗尔斯·罗伊斯 全回转推进器". In: "推进系统" – Rolls-Royce/罗尔斯•罗伊斯, 2012

Week 3 / vr 15 nov 19

Tekst

分析:中日、日俄领土之争与美国东亚战略重整

Opdrachten

34.  Denk aan de inleveropdracht.

35.  We lezen op college eerst het artikel over de ijsbreker uit: vanaf het einde van regel 24.

36.  Vervolgens lezen we tekst 8: gebruik de leeshulp hieronder en schrijf (of typ) je vertaling uit.

37.  Identificeer alle eigennamen in de tekst.


Leeshulp

Oriënteer je op de geschiedenis van dit langdurige conflict.

Een van de kerndocumenten in deze geschiedenis is het Veiligheidsverdrag tussen Japan en de Verenigde Staten (in het Engels: Treaty of Mutual Cooperation and Security Between the United States and Japan; in het Chinees: 美日安保条约 Měi-Rì Ānbǎo Tiáoyuē).

Dit verdrag uit 1951 gaf de VS de mogelijkheid om Japan, dat na de Tweede Wereldoorlog ontwapend was, militair te verdedigen.

Vertaling

regels 7 en 22  Bedenk dat 事件 niet alleen 'zaak', maar ook vaak 'incident' betekent. Houd die laatste betekenis in de context van dit artikel in de gaten.

rr. 20 en 22  美日安保条约 betekent het 'Veiligheidsverdrag tussen Japan en de Verenigde Staten' uit 1951.

Daarbij verkreeg de VS de mogelijkheid om Japan, dat na de Tweede Wereldoorlog ontwapend was, militair te verdedigen; zie daarover ook de Achtergronden hieronder.

Pers

Achtergronden


Week 4 / vr 22 nov 19

Tekst

港警:6月以来共拘捕4491
人,年龄介乎 11 至 83 岁

Opdrachten

38.  We lezen op college eerst het artikel over de Zuid-Chinese Zee uit: vanaf het einde van regel 20.

39.  Vervolgens lezen we tekst 9: gebruik de leeshulp hieronder.

40.  Identificeer alle eigennamen in de tekst.


Leeshulp

Vertaling

regel 6  Check goed of je in deze zin doorhebt wat de woordsoort van jiù is, en wat het hier (dus) betekent.

r. 6  Het 暴徒 bàotú is een in de Chinese pers gebruikelijke aanduiding van deelnemers aan de protesten die sinds afgelopen zomer in Hongkong worden gehouden.

r. 6  We hebben de constructie van 进行 jìnxíng voorafgaand aan een werkwoord eerder gezien; het effect is vooral stilistisch.

r. 10  Het 理大 is hier een afkorting: zie voor de volledige vorm r. 6.

r. 10  Lees 红隧 als afkorting van 红磡海底隧道; in het Engels: Cross Harbor Tunnel (zelf opzoeken: bouwjaar, van waar naar waar, enz.).

r. 16  De term 反修 fǎnxiū 'anti-revisionistisch' ('anti-revisionisme'... enz.) heeft een lange geschiedenis (oriënteer je daarop!).

Ogenschijnlijk wordt hier dezelfde term gebruikt, maar in de Hongkongnese context staan 反修 Fǎn Xiū en vooral 反修例 Fǎn Xiū Lì voor 'Anti-Amendement', d.w.z. deze worden gebruikt als een afkorting voor

對《逃犯條訂草案運動 Fǎnduì "Táofàn Tiáo" Xiūdìng Cǎoàn Yùndòng 'Beweging Tegen het Amendementsvoorstel Criminele Uitleveringsgronden'.

De term "afkorting" is overigens niet helemaal terecht omdat woordvolgorde en/of zinsbouw zijn gewijzigd.

– Check of je doorziet wat hier gebeurd is.

Pers

Achtergronden

 • 反對《逃犯條例》修訂草案運動 Fǎnduì "Táofàn Tiáolì" Xiūdìng Cǎoàn Yùndòng 'Beweging Tegen het Amendementsvoorstel Criminele Uitleveringsgronden' – Wikipedia / 维基百科, 18 nov 19

Zie verder de achtergronden bij de tekst over Carry Lam die we eerder lazen.

Overig

Week 5 / vr 29 nov 19

Tekst

荷蘭小鎮紀念17世紀來台傳教牧師 緬懷歷史

Opdrachten

41.  Individueel

Jill: we hebben afgelopen vrijdag weer uitgebreid bij de Mandarijnse zinsbouw stilgestaan.

Neem de aantekeningen over van een klasgenoot, en zorg dat je bijgewerkt bent. Aan het begin van het college doen we een korte herhalingsronde (## 42-45 hieronder).

Als je wilt, kun je dan ook over tekst 8 & tekst 9 nog vragen stellen.

42.  Herhaling #1 / Yán'ān, eindpunt van de Lange Mars

Lees nog eens de revolutionaire geschiedenis na rond 長征 Cháng Zhēng 'De Lange Mars' (1934-1935) en de aansluitende gebeurtenissen in 延安 Yán'ān (1935-1948).

43.  Herhaling #2 / Zinsbouw doorzien

Op college plozen we de zin uit waarin geciteerd werd uit Chinees-Russische communiqué:

中俄领导人九月底在北京签署联合公报,强调“在涉及国家主权、统一和领土完整等两国核心利益问题上相互支持”。(r. 28)

Check nog eens hoe je voor het lezen van dat citaat steun kunt vinden bij

 • het nevenschikkende
 • de opsommende komma
 • en het omarmende 在... 上

44.  Herhaling #3 / Coverbs

Met het "omarmende 在... 上" van opdracht 42 zijn we terug bij de bijwerkwoorden.

Ook in dit voorbeeld zagen we weer de vertrouwde constructie van [ CV + O ] MV:

[ [ 南海涉及国家主权、统一和领土完整等两国核心利益问题上 ] ] 相互支持

En als je het lastig vond om dit patroon te herkennen, probeer dan eens om in de nominale betekenis van 'bovenkant' op te vatten.

45.  Herhaling #4 / Coverbs, fase 3

Op college is ook de volgende zin in detail besproken. Het hoofdwerkwoord wordt voorafgegaan door tweemaal CV + O:

"中国似乎没有料到,美国又会提出斡旋 [ [ 介入的触角 ] ]  [ [ 南海 ] ]  扩大  到东海。" (r. 23)

Check nog even dat je ook de structuur aan het eind van die zin, met "到东海", goed begrijpt.

Zoals gezegd is hier niet bijwerkwoordelijk geconstrueerd.

Kun je nog meer werkwoorden noemen die niet alleen als coverb vooraf kunnen gaan aan het hoofdwerkwoord, maar ook op een ander werkwoord kunnen volgen?

Geef minstens drie voorbeelden van zulke constructies.

46.  We lezen eerst het artikel over de arrestaties in Hongkong uit, vanaf het laatste karakter in regel 12.

47.  Vervolgens lezen we tekst 10.

Gebruik de leeshulp hieronder en schrijf (of typ) je vertaling uit, inclusief de kop- en voetteksten.

Neem tekst, vertaling en aantekeningen mee naar de klas.

48.  Identificeer alle eigennamen in de tekst.

49.  In regel 6-7 van deze tekst is sprake van "駐荷蘭代表周台竹".

In het artikel Schipluiden commemorates Reverend Antonius Hambrouck wordt dezelfde persoon aangeduid als "Ambassador Tom Chou".

Verklaar dit verschil in titelatuur.

Leeshulp

Oriënteer je op de Nederlandse koloniale geschiedenis in Taiwan.

In de twintiger jaren van de 17e eeuw vestigde de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) zich in en rond het huidige Taiwan.

Op 1 februari 1662 gaf Frederick Coyett, Gouverneur van Nederlands Formosa, zich over aan de Chinese troepen van Coxinga.

Een week later vertrok hij met zijn overlevende manschappen naar Batavia.

Vertaling

regel 6  De plaatsnaam 史基普魯登鎮 wordt in r. 8 uitgespeld.

r. 14  Het werkwoord heeft hier ...牧師 als complement: 'aangesteld zijn als ... predikant'.

r. 21  熱蘭遮城 Rèlánzhē Chéng 'Fort Zeelandia' (zie ook Achtergronden)

r. 28  Het bijwerkwoord heeft hier ...罪名 als object.

Samen betekent dit dus letterlijk 'nemende de beschuldiging dat...', en vandaar 'op beschuldiging van...'.

Pers

Schipluiden commemorates Reverend Antonius Hambrouck: A Dutch missionary to Formosa in the 17th century – Taiwan Representative Office in the Netherlands, 10 sep 18

'Antonius Hambrouck moet ereplaquette krijgen' – Rien van den Anker, Algemeen Dagblad, 3 mei 16

Achtergronden

Dominee Hambrouck: Het opmerkelijke levensverhaal van Antonius Hambrouck – Jacques Moerman, Historische Vereniging Oud-Schipluiden, z.j.

Kerkgeschiedenis: Gravius en Hambrouck vertaalden de Bijbel in het Formosaans – Henk Florijn, Reformatorisch Dagblad, 16 jul 18

De zelfopoffering van predikant Hambroeck op Formosa, 1662 – Jan Willem Pieneman, olieverfschilderij, vroege 19e eeuw

Koxinga – Wikipedia, 9 sep 19

Fort Zeelandia – Wikipedia, 9 sep 19


Week 6 / vr 6 dec 19

Tekst

荷蘭小鎮紀念17世紀來台傳教牧師 緬懷歷史

Opdrachten

50.  Individueel

Jill, bij wijze van geheugensteuntje:

let op de deadline van vr 13 dec 19 om 17u00; zie voor details het emailbericht van 2 dec 19.

51.  We lezen het artikel over Hambrouck uit, vanaf regel 13.

52.  Vragenuurtje:

in het laatste uur is er gelegenheid om overgebleven vragen te stellen over alle teksten van blok 1 en blok 2.

Leeshulp

Zie vorige week.


laatste wijziging: 12 mei 2020 | home