het fenomeen taal

ontstaan, evolutie en gebruik

Jeroen Wiedenhof


symposium: VeRRassend Mind Express, Technologie & Integratie, Universiteit Gent
datum en tijd:   donderdag 15 mei 2003, 10:15u
plaats: Congrescentrum "Het Pand", Onderbergen 1, Gent
route:

Hoe is taal ontstaan? Hoe zijn verschillende talen ontstaan? Wat doen mensen als zij spreken? En wat doet taal als zij gesproken wordt? Aan het begin van ons symposium staan wij stil bij het wezen van taal.

Taal nodigt uit tot spelen. Kinderen met een gezonde spraakontwikkeling vinden het heerlijk om klanken te proeven, eindeloos te herhalen, en te experimenteren met het effect van betekenissen op hun omgeving. Voor kinderen met spraakstoornissen geldt dit des te meer. Wie verstoken is geweest van de uitdrukkingsmogelijkheden van taal, stort zich vaak enthousiast op technische hulpmiddelen zoals Mind Express zodra die ter beschikking worden gesteld.

Wie met taal omgaat, wordt ermee besmet. Wij geven onze vondsten door aan anderen, vinden het leuk om sprekers na te doen, en praten elkaar naar de mond. Taal vertoont dan ook variatie op elk niveau. Woorden, zinnen, spraakklanken, betekenissen, dialecten en talen veranderen voortdurend, zij het vaak ongemerkt.

Dankzij deze enorme variatie gedraagt taal zich als een complex organisme, en heeft de studie van taal biologische dimensies. Net zoals levende wezens zich voortdurend aanpassen aan hun omgeving, ontwikkelt ook taal zich in een evolutionaire samenhang met het sprekende brein.


laatste wijziging 9 april 2003

evolutionaire taalkunde