COLUM


projectbeschrijving 2000-2002


titel

COLUM, Computer-Ondersteunde Leergang voor de Uitspraak van het Mandarijn

Engelse titel: A Computer-Assisted Course in Mandarin Pronunciation

beschrijving

Het project beoogt de ontwikkeling van een trainingsmodule voor de uitspraak van het Mandarijn. COLUM is een intensieve cursus in de Mandarijnse spraakklanken waarmee een hechte basis voor de mondelinge taalvaardigheid wordt gelegd. Tegelijkertijd dient de module als introductie tot het transcriptiesysteem Hanyu Pinyin, waarmee de klanken van het Mandarijn in het Latijnse alfabet worden geschreven.

In COLUM gaan training van spraakklanken en transcriptie hand in hand: de student kan getranscribeerde woorden hoorbaar maken, de eigen stem opnemen en weer terughoren, en klankfragmenten in transcriptie opvragen. COLUM wordt ontwikkeld met behulp van het programma Hologram. De module omvat een trainingscomponent en een testcomponent, waarbij transcriptieoefeningen zijn geïntegreerd met luisteroefeningen. Studenten kunnen door middel van automatische feedback en een scoreregistratie hun eigen prestaties volgen. Docenten kunnen door de geautomatiseerde registratie van resultaten inzicht krijgen in de prestaties van de studenten.

deelnemers

financiering

Faculteit der Letteren, Universiteit Leiden, projectgelden computerondersteund onderwijs COO-2, cluster Taalvaardigheid - Niet-Westen

looptijd


zhlaatste wijziging 26 oktober 2000

home