Grammatica van het Mandarijn

 

Partikels (3)

 

Jeroen Wiedenhof

Literatuur

Vooraf lezen

Meenemen

Behandelde stof

Herhaling: onderschikking van naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden (GR §§ 3.1 t/m 3.6)

Nevenschikking en onderschikking

Bepaling en kern

Nauwe en lossere aansluiting

Recursieve bepalingen

Onderschikking van werkwoorden

Verplicht gebruik van de, dus alleen "lossere" aansluiting

Constructies zonder kern

  • Kern = onderwerp

  • Kern = object

  • Kern = het feit van de werkwoordshandeling

Verscheidenheid van vertaalmogelijkheden

  • Met een bijvoeglijk gebruikt deelwoord: hē de chá 'de gedronken thee'

  • Met een lijdende vorm: hē de chá 'de thee die werd gedronken'

  • Met men: hē de chá 'de thee die men dronk'

  • ...enzovoorts

Complement en bijvoeglijk predikaat

  • Vergelijking met bijvoeglijke predikaten

  • Betekenis: "descriptive complement" (TB p. 176, GR § 6.5)

  • Constructie als predikaat tegenover vertaling als bijwoord

Onderschikking van werkwoordelijke woordgroepen

Constructiemogelijkheden in principe zoals bij onderschikking van werkwoorden

Problematische combinatie van object en bijvoeglijk predikaat: *Xuésheng wèn wènti de tài kuài.

Werkwoorden gevolgd door een object en een bijvoeglijk predikaat (TB p. 176)

Status van het herhaalde werkwoord

Status van subject en object als topics

Opdracht: Partikels (3)

index grammaticacolleges

laatste wijziging: 22 november 2016 | home